OC w Podróży

Wybierając się w podróż nie można zapomnieć o ubezpieczeniu komunikacyjnym!

Istotnym rodzajem ubezpieczeń są ubezpieczenia komunikacyjne, należące do zestawu ubezpieczeń majątkowych działu II. Zaliczamy do nich ubezpieczenie OC Olsztyn , jak i ubezpieczenie AC. Pierwsze z nich jest nakazane przepisami dla każdej osoby posiadającej pojazd mechaniczny. Jego cel to ubezpieczenie właściciela od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenia Swarzędz to zapewnienie poszkodowanemu otrzymanie świadczenia w momencie wypadku, który został spowodowany z winy sprawcy.

Wybierając się w podróż warto pamiętać o ubezpieczeniu AC i OC

Natomiast ubezpieczenie AC (Autocasco) jest dobrowolne. Na jego mocy ubezpieczyciel pokrywa koszty np. naprawy samochodu po wypadku, którego winowajcą jest sprawca.

Na długie wyprawy polecamy osobiście PZU Koszalin w atrakcyjnej cenie 29 zł miesięcznie!